Klubberne i Hornsherred
Klubber

Om Klub Himmelblå

Vores rammer

Vi er en lille fritidsklub for børn i 4. til 7. klasse, med god plads til individet og fællesskabet. I dagligdagen er vi to voksne, som har arbejdet i klubben i henholdsvis 12,5 og 19 år.

Klubben ligger på samme matrikel som Fjordlandsskolen, afd Dalby, hvor vi voksne også har vores gang. Foruden vores hyggelige have, har vi fri adgang til skolegård og boldbane. Vi tager på ture i vores minibus, som vi deler med klubberne i herredet.

Værdier

Vi har meget tydelige og stærke relationer med vores børn og tænker på dem, som var de vores egne. Vi lærer dem at praktisere demokrati, idet de har medbestemmelse i klubben. De er med til at bestemme, hvad der skal købes ind til dem. De tager medansvar i at passe på hinanden og klubbens ting. Vi sætter ind overfor mobning, når vi ser eller hører om det. For klubben er et sted, hvor alle leger på kryds og tværs, uanset køn og klasse. Men klubben er også et sted, hvor man trygt kan blive udfordret og prøve noget, man ikke turde i går.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene, som gerne fortæller, hvis der er noget vi skal være opmærksomme på ifht. deres barn. At vi er med i skolen i f.eks. understøttende undervisning, skole/hjem-samtaler bevirker, at vi ser barnet med andre øjne og dermed kan støtte dem i deres netværk.

Hvad kan man i klubben?

Vi sørger for næring til både mave, krop og knop i hverdagen, når børnene kommer fra skole. Derfor byder vi på et let eftermiddagsmåltid. Vi nyder kun slik og sodavand ved helt specielle anledninger.

Vi prioriterer leg og samvær, men hygger også over en kop te. Nogle søger fællesskabet, andre kan have brug for at lande og fordybe sig med mobilen, som har været låst inde hele dagen.

Traditioner

Vi har enkelte, men meget stabile traditioner, som værdsættes og prioriteres:

Overnatning for 4.+5. kl i starten af skoleåret.

Julehygge – en aften for hele familien.

Påskefrokost og banko

Kæledyrsdag

Juletur til Tivoli

Julepakkekalender

Koloni

De ældste

For at tilgodese vores medlemmer i 6.kl., har vi tilegnet 1.salen til dem, så de kan vælge at være i fred for eventuelle søskende. Heroppe har de lidt andre friheder.

For 6. kl. har vi om onsdagen en aftenklub, hvor børnene er med til at vælge aktiviteterne. Vi spiser til aften sammen, i en mobilfri zone og vi holder bordskik. Alle hjælper til. Vi hygger med lege, film, konkurrencer, rekordforsøg og gode snakke. Første onsdag i måneden tager vi ud af huset.